Welkom op onze website

Historische Vereniging der Gemeente Gasselte

De Historische Vereniging der Gemeente Gasselte, opgericht op 3 april 1992, heeft als werkgebied de gehele voormalige gemeente Gasselte en houdt zich bezig met de historie van de eigen woonomgeving.

De vereniging heeft als doelstelling onderzoek te doen naar de plaatselijke geschiedenis en het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis bij het publiek van de geschiedenis, alsmede het bevorderen van het waardebesef met betrekking tot het historisch erfgoed, alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door van tijd tot tijd lezingen, exposities en excursies te organiseren die van historisch belang zijn. De vereniging beheert een uitgebreid archief met documenten, krantenknipsels en foto’s.
Voorts heeft de vereniging de beschikking over een historische bibliotheek en sinds januari 2015 een digitale afdeling.© 2010-2018 Officiele website van de Historische Vereniging der Gemeente Gasselte

Adverteerders

Dagwinkel

Swadon